Bano shaher candidate has applied for this job TUYỂN TOKUTEIGINO NHÀ HÀNG・ VỊ TRÍ BẾP ・ LƯƠNG 179.000 YÊN 〜 223.000 YÊN・KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM ★ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ THỦ TỤC XIN VISA.

Ngày tạo: