Chalies francklin candidate has applied for this job TUYỂN TOKUTEIGINO NHÀ HÀNG・VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ・ LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 230.000 YÊN ~ 400.000 YÊN・KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM ★ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ THỦ TỤC XIN VISA★

Ngày tạo: