Ho Thi Thu candidate has applied for this job TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN ( VISA JINBUN CHISHIKI KOKUSAI GYOUMU VÀ VISA TOKUTEI KHÁCH SẠN) / LƯƠNG THÁNG TRÊN 250.000 YÊN ★KHÔNG YÊU CÂÙ KINH NGHIỆM

Ngày tạo: