LE VAN DUC candidate has applied for this job TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN ( VISA JINBUN CHISHIKI KOKUSAI GYOUMU) / LƯƠNG THÁNG TRÊN 230.000 YÊN~350.000 YÊN★KHÔNG YÊU CÂÙ KINH NGHIỆM.

Ngày tạo: