NGUYEN THI HUYEN candidate has applied for this job TUYỂN TOKUTEIGINO NHÀ HÀNG・VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ・KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM★ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ THỦ TỤC XIN VISA!

Ngày tạo: