Ortiga Erik Brian candidate has applied for this job TUYỂN TOKUTEIGINO NHÀ HÀNG・VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ・ LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 250.000 YÊN ~ 300.000 YÊN ・KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM ★ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ THỦ TỤC XIN VISA・ HỖ TRỢ TIỀN CHUYỂN NHÀ TỐI ĐA 200.000 YÊN★

Ngày tạo: