PHAM THI HAI YEN candidate has applied for this job TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN-VISA JINBUN CHISHIKI KOKUSAI GYOUMU / LƯƠNG THÁNG TRÊN 260.000 YÊN ★KHÔNG YÊU CÂÙ KINH NGHIỆM/ HỖ TRỢ VISA/ GẦN GA

Ngày tạo: