Omotenaship là trang hỗ trợ chuyển việc chuyên dụng với nhiều việc làm hấp dẫn cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản với nguyện vọng làm việc trong ngành dịch vụ.

Khi lời mời tuyển dụng tới cũng là lúc bạn khám phá ra được tiềm năng của bản thân
và những lựa chọn nghề nghiệp.

Chọn lọc khắt khe những công ty dẫn đầu trong ngành dịch vụ Nhật

Omotenaship chịu trách nhiệm trong việc điều tra môi trường làm việc.
Bạn có thể liên lạc trực tiếp với công ty trong ngành dịch vụ đã được chọn lọc, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển việc.

Thay mặt bạn thương lượng chế độ đãi ngộ.

Hỗ trợ bạn toàn diện trong việc đàm phán bằng tiếng Nhật chế độ đãi ngộ và đảm bảo không có sự hiểu sai về điều kiện làm việc.

Hỗ trợ bạn toàn diện về việc làm ngay cả sau khi bạn về nước

Chúng tôi cũng hỗ trợ toàn diện về việc làm khi bạn về nước sau khi đã học được kĩ năng trong ngành dịch vụ tại Nhật.

Hỗ trợ bạn tìm nhà ở hay chuyển nhà

Omotenaship kết hợp với đối tác Estate Plus để hỗ trợ bạn tốt nhất trong việc tìm kiếm nhà ở sau khi chuyển việc

TÌM KIẾM CÔNG VIỆC